สถานีวิทยุ FM แม่คำมี 88.75 MHz

กรณีที่ไม่สามารถเปิดใช้งาน Chat ได้กรุณาติดตั้งโปรแกรม Java คลิกติดตั้ง หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จจะปรากฏหน้าต่างแชทในช่อง Username คุณสามารถตั้งชื่อได้ตามต้องการ (ควรเป็นภาษาอังกฤษ)

 

Categories: Uncategorized | Comments Off